ผู้บริหารโรงเรียน

นายสาณิศ  ภูมิเรศสุนทร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก

เข้าสู่ระบบ

 

     การสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนา Science - Math Center ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

              โรงเรียนเมืองนครนายก 037-316-378 

              ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสีภายนอกอาคารเรียน แบบ 318ค รายละเอียด

              ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ รายละเอียด

 

เว็บไซต์การศึกษา

เอกสารเผยแพร่

facebook โรงเรียน