โรงเรียนเมืองนครนายก

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองนครนายก จ.นครนายก

Read More
ภาพกิจกรรม

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565

กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก โดยมีพระครู ให้ความกรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม แก่ครูและนักเรียน

Read More
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งคะแนนเก็บของนักเรียน รวมถึงปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน จัดกิจกรรมโดยใช้มาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

Read More
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเมืองนครนายกจัดกิจกรรมทัศนศึกษายังสวนสนุก Dreamworld จังหวัดปทุมธานี โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียนและการทำกิจกรรมส่งสเริมการเรียนรู้ต่าง ๆ

Read More
กลุ่มบริหารวิชาการภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบัณฑิต  โชคถนอมจิตต์ ในปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนเมืองนครนายกส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 21 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 47 คน

Read More
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2566

โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวันและจับฉลากของขวัญที่ทางโรงเรียนและคณะครูเตรียมมาเพื่อมอบแก่นักเรียนเป็นของขวัญ

Read More
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกีฬาสี ประจำปี 2565

โรงเรียนเมืองนครนายก ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เหลือง-แดงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2565 มีการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

28 ธันวาคม 2565 ณ บร

Read More