โรงเรียนเมืองนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์

รอง ผอ.สพม.ปจนย นิเทศก์การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566

ดร. ดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปจนย

ลงพื้นที่นิเทศก์การเตรียมความพร้อม

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

29 พฤษภาคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย มอบหมาย ดร. ดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นายบุญชิต รอดแก้ว คณะกรรมการ ก.ต.ป.น นางสาวรัชนี วิลัย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวณิชาภา โคกกระชาย นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย นักวิชาการศึกษา และนายประชุม บำรุงจิตร์ ประธานสหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล ลงพื้นที่นิเทศการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเมืองนครนายก

ความคิดเห็น