โรงเรียนเมืองนครนายก
slideภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567

ณ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมค่ายพักแรกมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้และผจญภัยในแบบฉบับลูกเสือ การเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีคุณค่าสำหรับเยาวชนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ, การทำงานเป็นทีม, และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ในปีนี้ ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้จัดขึ้นที่ ณ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพื้นที่ป่าธรรมชาติอันสวยงาม, เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสกับประสบการณ์การอยู่กลางแจ้งและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

ความคิดเห็น