โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลสอบคัดเลือกครูฯ

ประกาศโรงเรียนเมืองนครนายก

เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา วิชาเอก คณิตศาสตร์

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนเมืองนครนายกในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00น. และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับถัดไปมารายงานตัว

ความคิดเห็น