โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวประชาสัมพันธ์

ครูธีรพงษ์ จันดีสา ได้รับรางวัลครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ

28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเมืองนครนายก ขอแสดงความยินดีกับ ครูธีรพงษ์ จันดีสา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ The Educators Thailand ประจำปี 2565

ความคิดเห็น