โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565

8 พฤศจิกายน 2565 นายบัณฑิต  โชคถนอมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง การประกวดกระทงระดับชั้นเรียน และร่วมลอยกระทงภายในโรงเรียน

ความคิดเห็น