โรงเรียนเมืองนครนายก

slide

slideภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมค่ายพักแรกมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้และผจญภัยในแบบฉบับลูกเสือ ณ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

Read More
slideข่าวประชาสัมพันธ์

นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย. นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย. เยี่ยมเยียนโรงเรียนเมืองนครนายก และนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน

Read More
slideกลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรม Big Cleaning Day

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสา “Big Cleaning Day”  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Read More