โรงเรียนเมืองนครนายก
slideกลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรม Big Cleaning Day

     31 ตุลาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน  โรงเรียนเมืองนครนายก ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสา “Big Cleaning Day”  อาทิเช่น กิจกรรมล้างทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ  กิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียน กิจกรรมทำความสะอาดครัว ม.น.ย. กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน และอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ความคิดเห็น