โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารวิชาการภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2566

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2566

28 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก ภายในงานมีการแสดงผลงานของนักเรียนจากกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ได้แก่ กิจกรรมประกวดคัดลายมือ, กิจกรรมประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทบทกลอนสุภาพ, กิจกรรมประกวดประกวดวาดภาพระบายสี, กิจกรรมประกวดป้ายนิเทศ, กิจกรรมประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย, กิจกรรมการตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วรรณคดีไทย ซึ่งเป็นสมบัติที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน และแสดงออกถึงความรักในความเป็นชาติไทยของเยาวชน

ความคิดเห็น