โรงเรียนเมืองนครนายก

กีฬาสี

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกีฬาสี ประจำปี 2565

โรงเรียนเมืองนครนายก ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เหลือง-แดงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2565 มีการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา

Read More