โรงเรียนเมืองนครนายก

ดอกไม้/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน/Flower school.

ดอกตะแบก/Lagerstroemia Flowers.

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน/Tree school.

ต้นตะแบก/Lagerstroemia.

ความคิดเห็น