โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

17 มีนาคม 2564 โรงเรียนเมืองนครนายกจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีพิธีอำลาของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 การแสดงจากน้อง ๆ ชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 บรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นี้ รวมถึงศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ ๆ น้อง ๆ ด้วยเช่นกัน

ความคิดเห็น