โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

คุณทวีพร เพิ่มทวี ขนส่งจังหวัดนครนายก มอบทุนการศึกษา

30 มีนาคม 2564  คุณทวีพร เพิ่มทวี ขนส่งจังหวัดนครนายก อดีตศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองนครนายก เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนและมอบเงินทุนแก่โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์อื่นต่อไป

ความคิดเห็น