โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

เนตรนารีตัวแทนของโรงเรียน ได้รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์

29 มิถุนายน 2564  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ลงนามประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประกอบพิธีมอบ

โรงเรียนเมืองนครนายก ขอแสดงความยินดีกับ เนตรนารี ภัคจิรา เนื่องลออ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

 

ความคิดเห็น