โรงเรียนเมืองนครนายก
ผลงานนักเรียนภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน

มอบเกียรติบัตรโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน

“โทษของกัญชาและยาเสพติด”

วันที่ 12 กันยายน 2565

12 กันยายน 2565 กิจกรรมหน้าเสาธง มอบเกียรติบัตร โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน “โทษของกัญชาและยาเสพติด” โดยนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา

ความคิดเห็น