โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

              วันที่ 8 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเมืองนครนายก  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติงานให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบพร้อมทั้งมอบชุดนักเรียนให้จำนวน 2 ชุด และยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการดูแลนักเรียนในปีการศึกษานี้

ความคิดเห็น