โรงเรียนเมืองนครนายก

พิธีไหว้ครู

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียน  ซึ่งพิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่สถานศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงครู และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

Read More