โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียน  ซึ่งพิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่สถานศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงครู และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

 

ความคิดเห็น