โรงเรียนเมืองนครนายก

วันเด็กแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2566

โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวันและจับฉลากของขวัญที่ทางโรงเรียนและคณะครูเตรียมมาเพื่อมอบแก่นักเรียนเป็นของขวัญ

Read More