โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2566

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2566

13 มกราคม 2566 โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวันและจับฉลากของขวัญที่ทางโรงเรียนและคณะครูเตรียมมาเพื่อมอบแก่นักเรียนเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

 

ความคิดเห็น