โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารวิชาการภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โดย ผู้อำนวยการบัณฑิต  โชคถนอมจิตต์

19 มกราคม 2566 โรงเรียนเมืองนครนายก มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบัณฑิต  โชคถนอมจิตต์

ในปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนเมืองนครนายกส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 21 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 47 คน สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

 

ความคิดเห็น