โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประเมินครูผู้ช่วย

30 กรกฎาคม 2564  โรงเรียนเมืองนครนายก ดำเนินการประเมินครูชลธิชา เฉื่อยฉ่ำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บุคลากรครูของโรงเรียนเมืองนครนายก ภายในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ความคิดเห็น