โรงเรียนเมืองนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์

รอง ผอ.สพม.ปจนย นิเทศก์การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565

นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปจนย

ลงพื้นที่นิเทศก์การเตรียมความพร้อม

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2 พฤศจิกายน 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย มอบหมาย นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นางมนัณญา กองศักดา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวรัชนี วิลัย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายบุญนำ โตสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย นักวิชาการศึกษา และนายประชุม บำรุงจิตร์ ประธานสหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล ลงพื้นที่นิเทศการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเมืองนครนายก

ความคิดเห็น