โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกีฬาสี ประจำปี 2565

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน “เหลือง-แดงเกมส์”

ประจำปีการศึกษา 2565

30 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเมืองนครนายก ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เหลือง-แดงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2565 มีการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา

ความคิดเห็น