โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารวิชาการภาพกิจกรรม

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

14 กรกฎาคม 2566โรงเรียนเมืองนครนายก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่นักเรียนทุกคน โดยเชิญบุคลากรของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ได้แก่ ร้อยตำรวจโท ศรายุทธ ยางศิลา ตำแหน่ง รองสารวัตรสายงานสืบสวน กองกำกับการสืบสวน และ จ่าสิบตำรวจ วิทยา สืบวงษ์ ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องปราบปราม) จากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก

มาเป็นวิทยากรกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมนักเรียนตระหนักถึงภัยอันตราย และลดความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด

ความคิดเห็น