โรงเรียนเมืองนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประจำปี2566

                     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นายบัณฑิต โชคถนอมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก พร้อมด้วย  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน  พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ความคิดเห็น