โรงเรียนเมืองนครนายก
กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานเกษียณอายุราชการครูไกรวัลย์ ศรีสิทธิกุล

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  โรงเรียนเมืองนครนายกจัดงาน “ ๖๐ ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 1 ท่าน คือ ครูไกรวัลย์  ศรีสิทธิกุล ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยมีคณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ และศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายบัณฑิต  โชคถนอมจิตต์ เป็นผู้นำในการร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณราชการ

ทั้งนี้ในนามของโรงเรียนเมืองนครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ขอแสดงความมุทิตาจิตที่ท่านได้เดินทางมาถึงเส้นชัยของชีวิตราชการอย่างสง่างาม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี ประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ

ความคิดเห็น