โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

กีฬาสี ประจำปี 2566

21-22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเมืองนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เหลือง-แดงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุพงศ์  สังขะวินิจ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน “เหลือง-แดงเกมส์”

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เหลือง-แดงเกมส์” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง รู้จักแบ่งเวลา กระชับมิตรระหว่างเพื่อน รู้จักเสียสละ ทักษะการทำงานเป็นทีม อดทนต่อการฝึกฝน รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย


 

ความคิดเห็น