โรงเรียนเมืองนครนายก

ทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเมืองนครนายกจัดกิจกรรมทัศนศึกษายังสวนสนุก Dreamworld จังหวัดปทุมธานี โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียนและการทำกิจกรรมส่งสเริมการเรียนรู้ต่าง ๆ

Read More