โรงเรียนเมืองนครนายก

big cleaning day

slideกลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรม Big Cleaning Day

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสา “Big Cleaning Day”  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Read More