โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566

ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

22 มิถุนายน 2566  โรงเรียนเมืองนครนายก จัดกิจกรรมเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้  และได้ใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าวพร้อมทั้งได้จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี โดยมีการสนับสนุนจากคณะครูและกลุ่มผู้ปกครอง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ครูสุขรัก สร้อยทอง 20,000
2. ครูศศิธร สมหมาย 20,000
3. ครูไกลวัลย์ ศรีสิทธิกุล 10,000
4. ครูสรวิชญ์ ศรีสิทธิกุล 2,000
5. ครูอุบล ศรีสุข 2,000
6. ครูอภิญญา เสาวดี 2,000 + และขนมแจกนักเรียนทุกคน
7. กองทุนหมู่บ้านตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 7 1,000
8. คุณพ่อพวง  มณีวัฒนา 1,000

 

 


ความคิดเห็น