โรงเรียนเมืองนครนายก
ภาพกิจกรรม

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนู ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2566

22 พฤศจิกายน 2566

ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนู ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนเมืองนครนายก ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้ารับเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเป็นสมาชิกกองลูกเสือโรงเรียนเมืองนครนายก เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นลูกเสือ-เนตรนารีที่ดี และระลึกถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

ความคิดเห็น