โรงเรียนเมืองนครนายก
slideภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25 พฤศจิกายน 2566

24 พฤศจิกายน 2566 นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก พร้อมด้วยผู้กำกับ ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

โดยมีพิธีถวายพวงมาลา โดยตัวแทนของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ถวายราชสดุดี และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

ความคิดเห็น