โรงเรียนเมืองนครนายก

Author: admin

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2566

โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวันและจับฉลากของขวัญที่ทางโรงเรียนและคณะครูเตรียมมาเพื่อมอบแก่นักเรียนเป็นของขวัญ

Read More
กลุ่มบริหารวิชาการ

ขอแสดงความยินดีนักเรียนเข้าแข่งขันระดับชาติ

โรงเรียนเมืองนครนายก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดราชบุรี

Read More
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกีฬาสี ประจำปี 2565

โรงเรียนเมืองนครนายก ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เหลือง-แดงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2565 มีการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

28 ธันวาคม 2565 ณ บร

Read More
กลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวประชาสัมพันธ์

ครูธีรพงษ์ จันดีสา ได้รับรางวัลครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ

28 ธันวาคม 2565 โรงเ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจ และติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนเมืองนครนายก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

รอง ผอ.สพม.ปจนย นิเทศก์การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565

นางสาวดวงจิต สนิทกลา

Read More