ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเมืองนครนายกจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีพิธีอำลาของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 การแสดงจากน้อง ๆ ชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5

Read more

ตารางสอบปลายภาค 2/2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more

สพม.7 ตรวจสอบภายใน 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียนเมืองนครนายก ประจำปี 2564 พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

Read more