โรงเรียนเมืองนครนายก

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลสอบคัดเลือกครูฯ

เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา วิชาเอก คณิตศาสตร์

Read More
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต อัตราจ้าง 15,000 บาท

Read More
กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานเกษียณอายุราชการครูไกรวัลย์ ศรีสิทธิกุล

โรงเรียนเมืองนครนายกจัดงาน “ ๖๐ ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read More
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอแสดงความยินดีกับครูธีรพงษ์

โรงเรียนเมืองนครนายก ขอแสดงความยินดีกับครูธีรพงษ์ จันดีสา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลคอนเทนต์ ประเภท ดิจิทัลคอนเทนต์อื่นๆ

Read More
กลุ่มบริหารงานบุคคลภาพกิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีบุคลากรโรงเรียนจำนวน 2 ท่านที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ 1.) นางศศิธร  สมหมาย  ตำแหน่ง  ครู  2.) นายสมพงษ์  ลี้พิมพา  ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

Read More
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประเมินครูผู้ช่วย

โรงเรียนเมืองนครนายก ดำเนินการประเมินครูชลธิชา เฉื่อยฉ่ำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บุคลากรครูของโรงเรียนเมืองนครนายก ภายในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

Read More
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประเมินวิทยฐานะ

โรงเรียนเมืองนครนายก ดำเนินการประเมินวิทยฐานะ ว21 บุคลากรของโรงเรียน โดยมีครูที่เข้ารับการประเมิน คือ ครูปิยฉัตร โลไทยสงค์ และ ครูธีรพงษ์ จันดีสา

Read More