ประเมินครูผู้ช่วย

โรงเรียนเมืองนครนายก ดำเนินการประเมินครูชลธิชา เฉื่อยฉ่ำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บุคลากรครูของโรงเรียนเมืองนครนายก ภายในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

Read more

ประเมินวิทยฐานะ

โรงเรียนเมืองนครนายก ดำเนินการประเมินวิทยฐานะ ว21 บุคลากรของโรงเรียน โดยมีครูที่เข้ารับการประเมิน คือ ครูปิยฉัตร โลไทยสงค์ และ ครูธีรพงษ์ จันดีสา

Read more