โรงเรียนเมืองนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

28 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณส่วนหน้าอาคารเมืองอมเรศ โรงเรียนเมืองนครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งได้จัดขึ้นและเปิดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ความคิดเห็น