โรงเรียนเมืองนครนายก
slideข่าวประชาสัมพันธ์

นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย. นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

14 พฤศจิกายน 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ ประธานสหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ เยี่ยมเยียนโรงเรียนเมืองนครนายก และนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเมืองนครนายก

ความคิดเห็น